اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت قبل از برگزاری برای کاربرانی که ثبت نام نموده اند پیامک خواهد شد.

کارگاه آموزشی اصول و فنون بازاریابی

مدرس: حسان اعتمادی

سرفصل های کارگاه:
*شناخت بازار
*اصول بازاریابی
*تقسیم بندی بازار
*شناخت بازار هدف
*موج نو بازاریابی
*تبلیغات
*ساختار مارکتینگ پلن
*طراحی و اجرای کمپین

زمان برگزاری: پنجشنبه 20 آذرماه ساعت 9 تا 12 و ساعت 14 تا 17

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .