مسابقه ایده‌شو با موضوع:
ایده های مرتبط با صنایع کوچک و متوسط
و محوریت:
 کسب و کارهای نو در فضای مجازی
 تامین مالی صنایع کوچک و متوسط
 بازاریابی تولیدات استانی صنایع کوچک و متوسط

مکان: دانشگاه یاسوج- دانشکده علوم پایه- سالن شهید چمران
زمان: یکشنبه 1397/12/19 ساعت 11:30 تا 15
  
  ایده‌شو رویدادی است که افراد توانمندی خود را در ایده‌پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک میزنند.
 اهدای جوایز نقدی به ایده‌های برگزیده
 شرکت در رویداد برای عموم آزاد است
 همرا با برنامه‌های مفرح

توجه: ایده پردازان محترم، لطفا با توجه به فایل راهنمای پیوست، ایده خود را با دقت ثبت نمایید. ایده ها قبل از ارائه حضوری، توسط داوران تخصصی فیلتر شده و ایده هایی که مزیت نسبی داشته باشند به مرحله ارائه حضوری راه خواهند یافت.

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .