رییس پارک علم و فناوری استان به عنوان سخنران ویژه در همایش نخبگان و فرهیختگان گچساران شرکت کرد
۱۳۹۷-۰۶-۱۷

رییس پارک علم و فناوری استان به عنوان سخنران ویژه در همایش نخبگان و فرهیختگان گچساران شرکت کرد