این شرکت با عنوان جامع حلال سنج؛ به عنوان تنها شرکت با توانمندی زیر در استان و منطقه ی جنوب وغرب کشور بوده که این خدمات به شرح زیر می باشد:
شناسایی 18 نوع بافت غیر مجاز مانند استخوان و غضروف/پشم/رحم/بیضه/روده ها/طحال/کبد/سنگدان/چربی و .. در داروها، فراورده های گوشتی و شناسایی هشت گونه ی حیوانی شامل سگ و گربه و اسب و الاغ مرغ و گاو و گوشفند و .. در فراودره های گوشتی و کنسرو ها و ...