در گام اول می بایست اظهارنامه اختراع از طریق پرتال سازمان مالکیتهای فکری و معنوی (http://iripo.ssaa.ir/) ثبت گردد. جهت دریافت فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

پس از آن، جهت شروع فرآیند داوری توسط پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، مدارک زیر تحویل پارک گردد.

 

مدارک لازم جهت درخواست ارزیابی اولیه ادعای اختراع:

پس از ثبت اظهار نامه و تکمیل مراحل ثبت‌نام از طریق سایت مرکز ماکیت معنوی http://iripo.ssaa.ir می­بایست مدارک و مستندات زیر به پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد تحویل داده شود:

  1. نامه معرفی از رئیس اداره ثبت اختراعات
  2. رونوشت برگه‌هاي اظهارنامه (دریافت از طریق سایت http://iripo.ssaa.ir قسمت چاپ اظهارنامه اختراع)
  3. کپی از صفحه اول شناسنامه مخترع یا مخترعین
  4. دو سري رونوشت شرح کامل طرح به همراه CD (که حاوی فایل­های اظهارنامه، توصیف اختراع، ادعانامه، عکس و فیلمهای تکمیلی باشد)
  5. واریز هزینه داوری به یکی از روشهای: الف) واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از طریق سامانه پارک (سربرگ پرداخت) با آدرس https://kbstp.ir/guest-pay.do     ب) واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 4001002003023246 (شماره شبای 510100004001002003023246 IR) و شناسه واریز 394002070123205002391251521239، بانک مرکزی - بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد