در گام اول می بایست اظهارنامه اختراع از طریق پرتال سازمان مالکیتهای فکری و معنوی (http://iripo.ssaa.ir/) ثبت گردد. جهت دریافت فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

پس از آن، جهت شروع فرآیند داوری توسط پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، می ­بایست مدارک و مستندات زیر نیز تکمیل گردند.

حداکثر تا 20 روز پس از استعلام رسمی اداره ثبت اختراع از پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به پرداخت هزینه داوری به شرح زیر از طریق سایت پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد/ میز خدمت/ پرداخت آنلاین با آدرس https://kbstp.ir/guest-pay.do اقدام نمایند.

الف) میزان مبلغ پایه دریافتی از متقاضیان حقیقی ثبت اختراع جهت داوری اظهارنامه در سال 1403 به میزان 12/000/000 ریال می‌باشد.

ب) هزینه متقاضیان حقوقی به میزان 24/000/000 ریال می‌باشد.

تبصره 1: متقاضیان دانشجو به مقدار 50% از مبلغ پایه مشمول تخفیف می‌گردند.

تبصره 2: واحدها و هسته‌های فناور مستقر در پارک مشمول 50% تخفیف می‌گردند.