جهت مشاهده اساسنامه پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد فایل پیوست مشاهده گردد.