شرکت مدیرعامل زمینه فعالیت مستقر در وبگاه
نیما حمیدی (شخص حقیقی)
نیما حمیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مجتبی بیژن منش (شخص حقیقی)
مجتبی بیژن منش ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
قاسم پیام (شخص حقیقی)
قاسم پیام فناوری شیمی و صنایع شیمایی - خدمات علمی، مطالعاتی، آموزشی و مشاوره ای حوزه شیمی و صنایع شیمیایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
حسین رضایی (شخص حقیقی)
حسین رضایی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سودا بهادران (شخص حقیقی)
سودا بهادران سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://arioodisplay.kbstp.ir
مجتبی بیژن منش (شخص حقیقی)
مجتبی بیژن منش ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مصطفی نوروزی اصل (شخص حقیقی)
مصطفی نوروزی اصل فناوری زیستی - صنعتی و محیط زیست مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
سید نصراله افتخاری (شخص حقیقی)
سید نصراله افتخاری محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
محمد جواد بیژن منش (شخص حقیقی)
محمد جواد بیژن منش مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - بسته‌های دانش فنی واحدهای پالایشی و پتروشیمی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
اصغر پیلیانی (شخص حقیقی)
اصغر پیلیانی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
محمد مهدی پوران فر (شخص حقیقی)
محمد مهدی پوران فر فناوری برق و الکترونیک - سامانه‌های الکترونیکی کنترل و اتوماسیون صنعتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
محمد ثقفی منش (شخص حقیقی)
محمد ثقفی منش سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
امیررضا قبادپور (شخص حقیقی)
امیررضا قبادپور وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
احمدرضا موسوی (شخص حقیقی)
احمدرضا موسوی داروهای پیشرفته - دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مالک ملک زاده (شخص حقیقی)
مالک ملک زاده ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات عمومی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
محمد رحمانپور (شخص حقیقی)
محمد رحمانپور مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - مواد پیشرفته (سرامیک‌ها، فلزات، کامپوزیت‌ها و پلیمرها) مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
معین مزارع زاده (شخص حقیقی)
معین مزارع زاده سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://csj.kbstp.ir
علی پارسائی (شخص حقیقی)
علی پارسائی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
امیرحسین مومنی (شخص حقیقی)
امیرحسین مومنی فناوری شیمی و صنایع شیمایی - خدمات علمی، مطالعاتی، آموزشی و مشاوره ای حوزه شیمی و صنایع شیمیایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فرزاد عوض پور (شخص حقیقی)
فرزاد عوض پور ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
یاسین پندارکلایه (شخص حقیقی)
یاسین پندارکلایه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - مدار‌های الکترونیکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
فاطمه نیک اندیش (شخص حقیقی)
فاطمه نیک اندیش محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
مهدی سبزعلی (شخص حقیقی)
مهدی سبزعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
رضا نیکدل (شخص حقیقی)
رضا نیکدل فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
سحر ماژر (شخص حقیقی)
سحر ماژر محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
محمد موسوی اصل  (شخص حقیقی)
محمد موسوی اصل ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - سامانه‌های پیشرفته بهینه‌سازی انرژی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
صادق مسعودی (شخص حقیقی)
صادق مسعودی داروهای پیشرفته - دارو و فرآورده‌های بیولوژیک مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
عبد الوهاب تقی زاده (شخص حقیقی)
عبد الوهاب تقی زاده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
حمیده عاطفی پور (شخص حقیقی)
حمیده عاطفی پور داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مصطفی محقق دولت آبادی (شخص حقیقی)
مصطفی محقق دولت آبادی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سمیرا احمدی  (شخص حقیقی)
سمیرا احمدی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
علی جان اسدپور (شخص حقیقی)
علی جان اسدپور فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
سیروس دهدار (شخص حقیقی)
سیروس دهدار ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات آزمایشگاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سید روح اله یزدان پرست (شخص حقیقی)
سید روح اله یزدان پرست وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات، مواد و ملزومات دندان‌پزشکی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
زهره گرجی نژاد (شخص حقیقی)
زهره گرجی نژاد خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
علی مراد نژاد کسرینه (شخص حقیقی)
علی مراد نژاد کسرینه فناوری سلامت و صنایع درمانی، دارویی، بهداشتی و غذایی - صنایع غذایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
پردیس کریمی نژاد (شخص حقیقی)
پردیس کریمی نژاد خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
احمد قنبری (شخص حقیقی)
احمد قنبری خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
وحید راد (شخص حقیقی)
وحید راد فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
مهدی راست خدیو (شخص حقیقی)
مهدی راست خدیو ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - هواگردها، تجهیزات و سازه‌های هوافضا مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://rastkhadiv.kbstp.ir
سید حسین مرادیان (شخص حقیقی)
سید حسین مرادیان فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
زهرا فاضلی (شخص حقیقی)
زهرا فاضلی خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات تجاری سازی، بازاریابی و فروش مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
مسعود شعبانی (شخص حقیقی)
مسعود شعبانی مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - فناوری نانو مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
رحیم جمالی مهر (شخص حقیقی)
رحیم جمالی مهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
راضیه عسکری شهید (شخص حقیقی)
راضیه عسکری شهید مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
صیاد بهتری  (شخص حقیقی)
صیاد بهتری فناوری شیمی و صنایع شیمایی - صنایع مواد و محصولات شیمیایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
دکتر سید امیر معصومی (شخص حقیقی)
دکتر سید امیر معصومی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
5557 بام ابتکار دنا
سید امید صالحی فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
موسی  (شخص حقیقی)
موسی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
شقایق بلوکی (شخص حقیقی)
شقایق بلوکی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://ACC2022.kbstp.ir
آرسان فرداد آریا
فاطمه حسینی سربس سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - ماشین‌های الکتریکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
آرکا بارکاو ویرا
سید مخمد رضا صدری زاده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://Omandclub.kbstp.ir
زواره شکیبایی فر (شخص حقیقی)
زواره شکیبایی فر محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - راه سازی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
آکادمی فناوران شهاب
عیسی بینایی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - طراحی و ساخت نیروگاه‌های تجدیدناپذیر مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://shahabedu.kbstp.ir
حسین کریمیان (شخص حقیقی)
حسین کریمیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مرتضی اسدی (شخص حقیقی)
مرتضی اسدی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
پرویز احمدی (شخص حقیقی)
پرویز احمدی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات فلزی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
ارزیاب فناوران سامان
زهره سامانپور خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
ارمغان سلامت زاگرس
زینب شاکری داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
الکتروطب آسیا
مهدی قهرمانی فر وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
امین قنبری حسن آباد (شخص حقیقی)
امین قنبری حسن آباد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
انرژی موج خورشید
امین حسین پور ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
ایده سازان مبین ویرا
سعیده اسفندیاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
ایل داده آشیان پرداز
صمد اسدی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
بذر پژوه امنیت
رحمت الله کریمی زاده فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
برناطب یاسوج
فاطمه سادات بخشایش وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://bornateb.kbstp.ir
بنیان انرژی شهر
الهام خليلي اميرآباد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
بویر داده آسیا
رامین پاسیار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
بویر طراحان صنعت دانشی
پیمان دانشی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته ساخت، ماشین‌کاری و عملیات حرارتی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
بهین نان طبیعت
سید جعفر موسوی امجد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سیدعلی موسوی (شخص حقیقی)
سیدعلی موسوی فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فرشاد خلیلی (شخص حقیقی)
فرشاد خلیلی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
پویا اندیشان راه ابریشم
هاجر شرف خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فرشید کیانفر (شخص حقیقی)
فرشید کیانفر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - فناوری نانو مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
نجمه معمار (شخص حقیقی)
نجمه معمار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
تاج صنعت ثنا
عنایت اله سعیدی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سخت‌افزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
تایماز صنعت قشقایی
شهرزاد قشقایی پور فناوری برق و الکترونیک - تولید مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
سیامک پورخسرو (شخص حقیقی)
سیامک پورخسرو فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://ghhoshmand.kbstp.ir
تلاشگران عرصه دانش
بابک گلستانی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
جهان ساز سپنتا
نوید جهان ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات فلزی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
حکیم رایانه دنا
سعید آوازه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://HrD.kbstp.ir
میلاد جعفری (شخص حقیقی)
میلاد جعفری خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات مدیریت مالی و اداری، حسابداری، امور مالیاتی و بیمه ای مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
سحر پرندوار  (شخص حقیقی)
سحر پرندوار محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
زهره رودشتی (شخص حقیقی)
زهره رودشتی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
دارويي زردبند
محمد رضا باستان داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
دانش آزما فراسو
فرود باقری خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
دنا برق یاسوج
محمد دانش پایه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
دنیاسوران الکترونیک
مسیح آقاجانی فشارکی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
دنیای مشاوران رایا
فاطمه عزیزپور خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
مرضیه بهمنی نسب (شخص حقیقی)
مرضیه بهمنی نسب خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
ذهن خلاق حافظه برتر
صادق حقیقی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
راحیل رایان دنا
اطهر باقری نسب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - امنیت فضای تبادل اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
رایان صنعت دادمهر
محمود احمدی منصورآباد فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
رسا صنعت پرند
محمدرضا باقرزاده سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سخت‌افزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
رسانه تپه های سیاه گچساران
فردین رستاخیز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
علی اکبر عبدیانی نژاد (شخص حقیقی)
علی اکبر عبدیانی نژاد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
زرین عظمت صنعت
فاطمه امیری محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مصطفی صادقی (شخص حقیقی)
مصطفی صادقی خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات مدیریت مالی و اداری، حسابداری، امور مالیاتی و بیمه ای مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
زیست فناور هامرز
محمود احمدی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://Hamerzbiotech.kbstp.ir
شقایق سلیم پور (شخص حقیقی)
شقایق سلیم پور خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://oyan.kbstp.ir
زیست گرده افشان دنا
علیرضا منفرد فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
ساز سازی صدای ماندگار
اسماعیل رحمانی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://sedayemandegar.kbstp.ir
سپهر صنعت مبتکر پارس
پریسا هوشمند سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - اندازه‌گیری و ابزار دقیق مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
میلاد عزیزی (شخص حقیقی)
میلاد عزیزی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://anshanart.kbstp.ir
سید مصطفی دستفال (شخص حقیقی)
سید مصطفی دستفال ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌های دوار و تجهیزات وابسته مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
شایگان پیشرو متین
حلیمه توحیدی داروهای پیشرفته - دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
شتابدهنده زردبند
حمید آسیابی کندلجی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
شرکت تعاونی پانیک دانه تابان
هایده گرجیان محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
شرکت خدماتی رایانه ای دنارای
فخرالدین سیروس فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://denaray.kbstp.ir
شرکت خیراندیشان برق جنوب
ابراهیم بیعتی اصل ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - خدمات تخصصی آزمایشگاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
شرکت زیست فناور تچرا
محمد شرافتی فر فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
احسان طغرایی (شخص حقیقی)
احسان طغرایی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - هواگردها، تجهیزات و سازه‌های هوافضا مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://caro.kbstp.ir
شکوفه آفرینان نسیم
طوبی اکرامی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
صنایع نیما تهویه مطبوع
علی طهرانچی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
صندوق پژوهش و فناوری استان کهگیلویه وبویراحمد
حسین سامانپور خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
سامان سربی (شخص حقیقی)
سامان سربی خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
وحید کریمیان (شخص حقیقی)
وحید کریمیان داروهای پیشرفته - دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
طراحان برخط پیرزال
ناهید پوزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
طعم سبز ماهسان
نیک بخش حبیبی فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
احسان رستگار (شخص حقیقی)
احسان رستگار ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
علم و ایمان سپاهان
محمدطاهر حیاتی مقدم خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فراقطعه گستر نامی
مسعود مسلمی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فراوران طبیعت کیان
شیوا غرقانی داروهای پیشرفته - آرایشی و بهداشتی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فرایند طلوع شهرو
سید سجاد پورالحسینی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فناوری اطلاعات تاراز زاگرس یاسوج
زاگرس آی تی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
کشت و فرآوری زردبند
مهرداد نظری فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
کشت یاران آذرپیوند
طیبه آذرپیوند فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فتانه هاشمی (شخص حقیقی)
فتانه هاشمی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
کیانوش عبدی (شخص حقیقی)
کیانوش عبدی فناوری سلامت و صنایع درمانی، دارویی، بهداشتی و غذایی - صنایع و خدمات بهداشتی و آرایشی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://kianshimi.kbstp.ir
کیان پانیذ صنعت
کیان حبیبی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://kpi.kbstp.ir
گروه انرژی مهر آتیه
عارف قبائی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
گسترش کاربرد فناوری
سجاد مومنی تبار سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://arioonet.kbstp.ir
مرتضی خادمی (شخص حقیقی)
مرتضی خادمی فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
محتوا پردازان لیدوما ممسنی
سید حمیدرضا سادات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://Lidomatv.kbstp.ir
مدیریت صادرات آینده آسمان دنا
ابوذر منصوری ارخلو خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://aademc.kbstp.ir
مسلم موسویان (شخص حقیقی)
مسلم موسویان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
موسسه نوآوران رایانش افراشته
مسلم افراشته مهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مهر آرش بویر
مهرداد غلامی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
مهندسین مشاور مانا هنر آریا
رخمت اله افشین پور محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
نارون نقره ای دراك
محسن رادی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
نگین تاج الکترونیک
یوسف رستگار سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
نوآوران آسمان رایان
افشین مردانی فناوری برق و الکترونیک - تجهیزات و خدمات ارتباطی و مخابراتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://RayanUAV.kbstp.ir
نوآوران حقوق فناوری
هادی چمن خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
علی کرمی پور (شخص حقیقی)
علی کرمی پور فناوری برق و الکترونیک - سامانه‌های الکترونیکی کنترل و اتوماسیون صنعتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
نیرو سهند پارسیان
سید علی مهدوی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - انتقال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
کیانوش ترکی (شخص حقیقی)
کیانوش ترکی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
حمید مرادی (شخص حقیقی)
حمید مرادی وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
ویسمن محاسب
علی اکبر خلیلی باصری محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
کیاوش حبیبی (شخص حقیقی)
کیاوش حبیبی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع غذایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
ریحانه آزادی (شخص حقیقی)
ریحانه آزادی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
هوشمند افزار باوی
مهرداد جعفری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://waynavigation.kbstp.ir
هونام سی سخت
سعادت نیک اقبالی سی سخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
موسی پشت دار (شخص حقیقی)
موسی پشت دار خدمات تخصصی کسب و کار - خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://hivakhadamat.kbstp.ir
مصطفی اسدی (شخص حقیقی)
مصطفی اسدی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -