فهرست واحد های مستقر
 2 مورد یافت شد

شرکت مدیرعامل زمینه فعالیت مستقر در وبگاه
الکتروطب آسیا
مهدی قهرمانی فر - پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
فرداد ارتباطات دنا
حسن ناصرپور - پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://fed.kbstp.ir