شرکت مدیرعامل زمینه فعالیت مستقر در وبگاه
احسان طغرایی (شخص حقیقی)
احسان طغرایی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - هواگردها، تجهیزات و سازه‌های هوافضا مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://caro.kbstp.ir
مجتبی بیژن منش (شخص حقیقی)
مجتبی بیژن منش ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
موسی پشت دار (شخص حقیقی)
موسی پشت دار مشاوره - مشاوره شغلی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
سامان سربی (شخص حقیقی)
سامان سربی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
میلاد عزیزی (شخص حقیقی)
میلاد عزیزی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://anshanart.kbstp.ir
رضا درویشی (شخص حقیقی)
رضا درویشی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
قاسم پیام (شخص حقیقی)
قاسم پیام شیمی - تولید مواد شیمیایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
حسین کریمیان (شخص حقیقی)
حسین کریمیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
زهره رودشتی (شخص حقیقی)
زهره رودشتی داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
شقایق سلیم پور (شخص حقیقی)
شقایق سلیم پور وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://oyan.kbstp.ir
حسین رضایی (شخص حقیقی)
حسین رضایی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سودا بهادران (شخص حقیقی)
سودا بهادران سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://arioodisplay.kbstp.ir
مجتبی بیژن منش (شخص حقیقی)
مجتبی بیژن منش ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سید نصراله افتخاری (شخص حقیقی)
سید نصراله افتخاری محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سیامک پورخسرو (شخص حقیقی)
سیامک پورخسرو فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://ghhoshmand.kbstp.ir
کیانوش عبدی (شخص حقیقی)
کیانوش عبدی داروهای پیشرفته - آرایشی و بهداشتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://kianshimi.kbstp.ir
فتانه هاشمی (شخص حقیقی)
فتانه هاشمی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
محمد جواد بیژن منش (شخص حقیقی)
محمد جواد بیژن منش مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - بسته‌های دانش فنی واحدهای پالایشی و پتروشیمی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
میلاد جعفری (شخص حقیقی)
میلاد جعفری خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فرشاد خلیلی (شخص حقیقی)
فرشاد خلیلی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
پرویز احمدی (شخص حقیقی)
پرویز احمدی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات فلزی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
سید رامین اقبالیان خوب (شخص حقیقی)
سید رامین اقبالیان خوب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://daneshfrozan.kbstp.ir
مریم پارسا (شخص حقیقی)
مریم پارسا داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
محمد مهدی پوران فر (شخص حقیقی)
محمد مهدی پوران فر سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فرشید کیانفر (شخص حقیقی)
فرشید کیانفر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - فناوری نانو مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه -
سیدعلی موسوی (شخص حقیقی)
سیدعلی موسوی فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
علی کرمی پور (شخص حقیقی)
علی کرمی پور سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
احمدرضا موسوی (شخص حقیقی)
احمدرضا موسوی داروهای پیشرفته - دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مریم محمدحسینی زاده سی سخت  (شخص حقیقی)
مریم محمدحسینی زاده سی سخت محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مالک ملک زاده (شخص حقیقی)
مالک ملک زاده ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات عمومی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
محمد رحمانپور (شخص حقیقی)
محمد رحمانپور مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - مواد پیشرفته (سرامیک‌ها، فلزات، کامپوزیت‌ها و پلیمرها) مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
نجمه معمار (شخص حقیقی)
نجمه معمار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
مرتضی اسدی (شخص حقیقی)
مرتضی اسدی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
یوسف رستگار (شخص حقیقی)
یوسف رستگار سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
شقایق بلوکی (شخص حقیقی)
شقایق بلوکی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://ACC2022.kbstp.ir
کیانوش ترکی (شخص حقیقی)
کیانوش ترکی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
وحید کریمیان (شخص حقیقی)
وحید کریمیان داروهای پیشرفته - دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
آرسان فرداد آریا
فاطمه حسینی سربس سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - ماشین‌های الکتریکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
آکادمی فناوران شهاب
عیسی بینایی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - طراحی و ساخت نیروگاه‌های تجدیدناپذیر مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://shahabedu.kbstp.ir
ارمغان سلامت زاگرس
زینب شاکری داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
الکتروطب آسیا
مهدی قهرمانی فر وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
انرژی موج خورشید
امین حسین پور ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
بذر پژوه امنیت
رحمت الله کریمی زاده فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
برناطب یاسوج
فاطمه سادات بخشایش وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://bornateb.kbstp.ir
بنیان انرژی شهر
الهام خليلي اميرآباد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
بهداشت مواد غذایی نوین کارون
نعیم عرفانی مجد فناوری زیستی - زیست فناوری مولکولی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
پیشرو صنعت آوران رایان گچساران
افشین مردانی سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://RayanUAV.kbstp.ir
حکیم رایانه دنا
سعید آوازه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://HrD.kbstp.ir
دارويي زردبند
محمد رضا باستان داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
رسانه تپه های سیاه گچساران
فردین رستاخیز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
زیست فناور هامرز
محمود احمدی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://Hamerzbiotech.kbstp.ir
زیست گرده افشان دنا
علیرضا منفرد فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
سپهر بازاریابی اجتماعی
دکتر محسن شمس خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
شرکت خیراندیشان برق جنوب
ابراهیم بیعتی اصل ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - خدمات تخصصی آزمایشگاهی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
شرکت زیست فناور تچرا
محمد شرافتی فر فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
صنعت آوران دنا
سید مهدی لعل چیگران مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - فناوری نانو پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
طراحان برخط پیرزال
ناهید پوزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
علم و ایمان سپاهان
محمدطاهر حیاتی مقدم خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فرایند طلوع شهرو
سید سجاد پورالحسینی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
فناوری اطلاعات تاراز زاگرس یاسوج
زاگرس آی تی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات سیاست گذاری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
کشت یاران آذرپیوند
طیبه آذرپیوند فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
کیان پانیذ صنعت
کیان حبیبی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز مرکز رشد واحدهای فناور گچساران https://kpi.kbstp.ir
گسترش کاربرد فناوری
سجاد مومنی تبار سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://arioonet.kbstp.ir
مهندسین مشاور مانا هنر آریا
رخمت اله افشین پور محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - ساختمان و مسکن مرکز رشد واحدهای فناور گچساران -
نارون نقره ای دراك
محسن رادی فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
هوشمند افزار باوی
مهرداد جعفری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری https://waynavigation.kbstp.ir
هونام سی سخت
سعادت نیک اقبالی سی سخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -