شرکتمدیرعاملزمینه فعالیتمستقر دروبگاه
آرسان فرداد آریا
فاطمه حسینی سربس سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - ماشین‌های الکتریکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
ارمغان سلامت زاگرس
زینب شاکری داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
الکتروطب آسیا
مهدی قهرمانی فر وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
امید ایل ماه
ناصر فرهادی داروهای پیشرفته - داروهای با منشاء گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://omideilmah.kbstp.ir
انرژی موج خورشید
امین حسین پور ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
بنیان انرژی شهر
الهام خليلي اميرآباد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - تجهیزات پیشرفته نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری -
حکیم رایانه دنا
سعید آوازه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://HrD.kbstp.ir
زیست گرده افشان دنا
علیرضا منفرد فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
فرداد ارتباطات دنا
حسن ناصرپور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://fed.kbstp.ir
کشت یاران آذرپیوند
طیبه آذرپیوند فناوری زیستی - کشاورزی ، دامی و گیاهی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد -
گسترش کاربرد فناوری
سجاد مومنی تبار سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد https://arioonet.kbstp.ir