جهت مشاهده لیست حمایتهای معاونت علمی ریاست جمهوری  از شرکتهای دانش بنیان اینجا کلیک نمایید.