مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


زمان برگزاری: سه شنبه 16 مهرماه 1398 ساعت: 8:00 الی 14:00

مکان: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم پایه، سالن شهید چمران

مدرس کارگاه: مهرداد الیاسی (رئیس اداره ثبت اختراعات کشور)

سرفصل های کارگاه:

- کلیات مالکیت فکری
- مصادیق مالکیت صنعتی
- حقوق ناشی از اختراع
- جستجوی اختراعات
- اختراع و شرایط ثبت و حمایت
- نحوه طبقه بندی اختراع
- نحوه بررسی اختراع
- مستندات اختراع