برگزارکننده: مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران 2

زمان برگزاری: 4 دیماه 1398

مهلت ثبت نام: 2 دیماه 1398

مکان برگزاری: گچساران، مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران 2

 

خدماتی که در این رویداد شتاب به شرکت کنندگان ارایه می شود:

ارائه گواهی شرکت در رویداد شتاب

برگزاری کارگاه های آموزشی حرفه ای و مشاوره به شرکت کنندگان در تهیه مدل کسب و کار و تهیه استراتژی ها توسط مربیان خبره و کارآزموده

فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری روی ایده های شایسته و معرفی آنها به مراکز شتابدهی

پشتیبانی شرکت کنندگان پس از رویداد معرفیافراد مستعد به شرکت های فناور و ایجاد فرصتشغلی برای آنها

 کارگاه های آموزشی

در طول زمان برگزاری رویداد کارگاه های آموزشی مختلفی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

1- کارگاه آموزشی اصول تیم سازی و کار تیمی

2- کارگاه تدوین مدل کسب و کار با تأکید بر انرژی های نو و تجدید پذیر

3-نحوه ارائه ایده و آماده سازی آن 

مزایای شرکت در رویداد ویژه مرکز علمی کاربردی گچساران 2

امتیازات ویژه دانشجویان

• ۱۰-۵۰ درصد تخفیف شهریه در ترم جدید

• چاپ ایده در مجله رویداد

-امتیازات ویژه کارمندان در صورت حضور و قرارگیری در ۱۰ ایده برتر

• ۵۰-۱۰۰ ساعت اضافه کاری به عنوان تشویق

• کد تخفیف ۵۰ درصدی

• حق ماموریت جهت حضور در رویداد

-امتیاز ویژه اساتید دانشگاه

• پرداخت هزینه در صورت حضور و قرارگیری در ۱۰ ایده برتر به اساتید دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

جوایز تیم های برتر

به منظور ایجاد انگیزه و تداوم فعالیت های تیم های برتر رویداد شتاب جوایز و امتیازاتی ویژه در نظر گرفته شده است که از طرف مرکز آموزش علمی کربردی
گچساران  2تامین و اهدا می گردد.

 

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .