وبینار آشنایی با قوانین و حمایت‌های شرکت‌های دانش بنیان
آشنایی با فرآیند ارزیابی و تمدید
+نشست مجازی پرسش و پاسخ

باحضور:
دکتر محمدمهدی رجا
سر ارزیاب شرکت‌های دانش بنیان


صدور گواهی حضور برای شرکت کنندگان


ثبت‌نام رایگان برای تمامی علاقمندان حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دانش بنیان و فناور


لینک شرکت در این وبینار یک ساعت قبل از برگزاری کارگاه برای شرکت کنندگان ارسال می‌گردد.

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .