کارگاه آموزشی فرایند شروع و رشد کسب و کارهای استارتاپی (ایده، تیم سازی، اعتبار سنجی)

با تشریح:

  •  تبدیل استارتاپ به شخصیت حقوقی مستقل (تاسیس شرکت، فرایندهای شرکت داری، مدل های کسب و کار)
  • فرایند های عضویت در فهرست شرکت های دانش بنیان و خلاق و بررسی فهرست حمایت های آنها
  • شرکت در رویداد برای عموم آزاد است
  • مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج - سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .