اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت قبل از برگزاری برای کاربرانی که ثبت نام نموده اند پیامک خواهد شد.

کارگاه آموزشی اصول قیمت گذاری برای جذب مشتری

مدرس: دکتر عماد خیاطی

سرفصل های کارگاه:
*قیمت در آمیخته بازاریابی
*روش های قیمت گذاری
*استراتژی های قیمت گذاری
*مدل های قیمت گذاری
*شناخت رفتار مصرف کننده
*شناخت الگوی خرید
*مدل STP در بازاریابی و قیمت گذاری بر اساس آن

زمان برگزاری: دوشنبه 17 آذرماه ساعت 16 الی 20

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .