اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت قبل از برگزاری برای کاربرانی که ثبت نام نموده اند پیامک خواهد شد.

وبینار آشنايي با قوانين و مقررات ثبت اختراع در ايران

مدرس: دکتر علی طیبی

سرفصل های کارگاه:
*آشنايي با مالكيت فكري
*آشنايي با شرايط ثبت اختراع
*آشنايي با فرآيند ثبت اختراع در كشور

زمان برگزاری: سه شنبه 18 آذرماه ساعت 12 الی 14

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .