این کارگاه برگزار شده است. برای دریافت گواهی کد ملی خود را در قسمت  ورود به پنل رویداد وارد نمایید.

وبینار آشنایی با قوانین و حمایت از شرکت های دانش بنیان

با حضور: دکتر محمد مهدی رجا

زمان برگزاری: یکشنبه 16 آذرماه ساعت 14 تا 17

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .