مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


عنوان رویداد:
بهینه سازی مصرف انرژی در محیط زیست

محورها:
*پسماندها
*حذف آلاینده ها
*انرژی خورشیدی و بادی
*پیل های سوختی
*بهینه سازی مصرف آب
*کشاورزی و کاهش مصرف کودها
*طراحی اپلیکیشن مرتبط

تاریخ برگزاری:
1400/02/02

 مهلت ارسال ایده:
1400/02/01

حامیان رویداد:
*سازمان حفاظت محیط زیست
*پارک علم و فناوری استان
*شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
*بسیج صنعتی
*اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری  گچساران
*شهرداری دوگنبدان