مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


سرفصل ها:

آشنایی با محیط B4A

پایگاه داده SQLITE

کنترل های ویژوال

کنترل های غیر ویژوال

 

زمان: از هفته اول مردادماه، شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 17 الی 19 (جمعا به مدت 20 ساعت)