مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


محورها:

- آشنایی با قوانین و مقررات

- ملزومات شرکت در معاملات دولتی 

- مزایای قانونی شرکت‌های دانش بنیان در معاملات دولتی