محل برگزاری : کاشانی 14 ، پلاک 12 ، ساختمان پارک علم و فناوری ، طبقه پنجم

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .