مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


جلسه حضوری و مجازی چگونگی استفاده از تسهیلات بند الف تبصره 18

لینک ورود به جلسه:

https://meet.google.com/fua-mhwn-bax

با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک

یکشنبه 12 شهریور ساعت 11

فرم ثبت‌نام بارگذاری شده است. جهت ثبت نام اطلاعات خود را وارد کنید و فرم تکمیل شده را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام: