با سلام  و وقت بخیر

با توجه با اسقبال زیاد علاقمندان به کارگاه بازاریابی دیجیتال و کمبود ظرفیت سالن پارک، مکان ارائه کارگاه به سالن همایش "اتاق بازرگانی یاسوج (خیابان دادگستری قدیم)" انتقال یافت.

پارک علم و فناوری استان ک ب

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .