مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


رویداد ایده شو در فناوری های حوزه سلامت

مهلت ثبت نام در رویداد: تا یکشنبه 5 آذر ماه 1402

معرفی و ارائه ایده های برتر: 14 آذر ماه 1402 در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان

"قبل از ثبت نام فایل بارگذاری شده را دانلود، تکمیل و همزمان با ثبت نام بارگذاری نمایید"

امتیازات تیم های برگزیده:

  • جوایز ارزنده برای ایده های برتر
  • پذیرش و حمایت از برگزیدگان در مرکز رشد
  • ارائه ایده های برتر در نمایشگاه هفته پژوهش
  • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای رایگان
  • تسهیلا فرایند تبدیل ایده به محصول 
  • معرفی برگزیدگان به بنیاد نخبگان 
  • حضور ایده دهندگان در غرفه ایده شو نمایشگاه هفته پژوهش