به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان ، نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار استان افتتاح شد. بر اساس این گزارش ،نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد از تاریخ 26 آذر ماه به مدت 5 روز در محل دایمی نمایشگاههای شهر یاسوج دایر خواهد بود.

گفتنی است برگزاری همزمان نمایشگاه اشتغال و کار آفرینی در کنار نمایشگاه پژوهش و فناوری بر جذابیت این نمایشگاه افزوده است.

پیش از این طی حکمی از سوی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد ، رییس پارک علم و فناوری این استان به عنوان دبیر کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری منصوب شده بود.