اولین جلسه کمیته های تخصصی ارزیابی متقاضیان استقرار در مرکز رشد گچساران برگزار شد. رییس پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن اعلام این خبر گفت: مرکز رشد گچساران، زیر نظر پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد است که فعالیت خود را از سه ماه پیش آغاز کرده است.

دکتر سید شمس الدین هاشمی، رسالت اصلی مراکز رشد را شناسایی، پرورش و حمایت از ایده ها و صاحبان ایده دانست و افزود: در همین راستا، اولین جلسه ارزیابی طرح های متقاضیان استقرار در مرکز رشد گچساران برگزار شد که پس از ارائه طرح ها در حضور داوران، دو طرح، مجوز ورود به مرکز رشد گچساران را اخذ نمودند.

وی با بیان اینکه یکی از این طرح ها در حوزه صنعت هوایی و پهباد و دیگری مربوط به آموزش و تربیت کارآفرینان بود افزود: این جلسه نشان داد که استعداد های قابل قبولی در شهرستان ها وجود دارد که با توسعه مراکز رشد در شهرستان ها، میتوان بخش  اعظمی از این سرمایه ها را هدایت و پشتیبانی کرد.

رییس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد در پایان تصریح کرد: ایده های نو و خلاقانه که قابلیت تجاری سازی را داشته باشند، پس از اخذ تایید کمیسیون های تخصصی، از سوی پارک علم و فناوری استان حمایت خواهند شد.

گفتنی است مرکز رشد گچساران وابسته به پارک علم و فناوری استان ، فعالیت خود را در ساختمان شهید پناهنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران آغاز کرده است.