نشست ماهانه با فناوران و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد. دکتر علی طیبی در این خصوص گفت: در راستای هماهنگی وانسجام بیشتر بین واحدهای مستقر در پارک و همچنین آموزش های لازم و موردی، این جلسات برگزار میشود که تاکنون نتایج خوبی داشته است. وی افزود: یکی از مزایای این سلسله نشست ها ، تبادل نظر و ارائه راهکارها از سوی فناوران است که این مساله باعث مدیریت بهتر در یک فضای مشارکتی میشود. معاون پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای استقرار واحدهای فناور در پارک استان اظهار داشت: ایجاد انگیزه، فراهم نمودن تسهیلات لازم و کمک به تجاری سازی محصولات از جمله اهداف مهم پارک علم و فناوری استان در حمایت از شرکت ها و واحدهای فناور است. وی در پایان اضافه کرد: جلسات مشاوره فنی و آگاه سازی متقاضیان حضور در پارک از شرایط استقرار نیز در طول هفته برگزار میشود.