نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین برای نو شدن است. ما نیز همچون طبیعت خلاق و زنده دائما بایستی در اندیشه نوآوری و خلق یهار کارآفرینی بر مدار اقتصاد دانش بنیان باشیم. اگر امروز را در یابیم و با رونق تولید، کارآفرینی و نوآوری به رشد فناوری کمک کنیم، آنجاست که ذهنمان همواره نوروزی خواهد ماند. نوروز ما زمانی فرا خواهد شکفت که گل های خلاقیت و اندیشه مان بر زمین عمل رخ برآورده باشند.

در ایام فرح بخش طبیعت که بوی بهارانه اش، دل گشاست و روح افزا، شادابی و شادکامی همه هموطنان عزیز به ویژه نقش آفرینان عرصه علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد را از خداوند متعال خواهانم و بهار پر شکوفه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را که به زودی فرا خواهد رسید، آرزومندم.