به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه وبویراحمد، دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یاسوج با حضور در محل پارک علم و فناوری استان از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر بازدید کردند.

بر اساس این گزارش در این بازدید دوساعته که ابتدا با نشستی صمیمی همراه بود، دانشجویان با مفهوم پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و نحوه ورود به پارک آشنا شدند.

معاون پارک علم و فناوری استان در این نشست اظهار داشت: مجموعه مدیریتی پارک علم و فناوری از این بازدیدها استقبال میکند. وی بارورسازی ایده ها و حمایت از ایده پردازان را رسالت واقعی پارک دانست و اضافه کرد: تسهیل مسیر به نتیجه رسیدن ایده ها تا مرحله تولید ثروت و تجاری سازی از جمله شرح وظایف این سازمان است.

دکتر علی طیبی در ادامه به پرسش های دانشجویان پاسخ داد. بازدید از شرکت ها و واحدهای مستقر از جمله برنامه های این دیدار بود.