با هدف رفع ابهامات مالیاتی و تشریح قوانین مالیاتی شرکتهای پارکی، کارگاه پلمپ دفاتر مالیاتی در سالن کنفرانس حوزه ریاست پارک استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، در این کارگاه که با تدریس یکی از مدیران حوزه مالیاتی استان برگزار شد بسیاری از قوانین مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی تشریح شد.

بر اساس این گزارش، در این کارگاه ، مدیران شرکتها و واحدهای مستقر  بسیاری از مسائل و ابهامات خود در زمینه امور مالیاتی را مورد پرسش قرار دادند.