به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع " استارت آپ ها، چشم اندازها و موانع" در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در این نشست که با حضور معاون اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه فناوری تشکیل شد، رییس پارک علم و فناوری استان با اشاره به فعالیت های خوب انجام شده در حوزه استارت آپ ها گفت: دانشگاهها و موسسات بایستی در حوزه فناوری به یک تمرکز کاری برسند. وی اضافه کرد: نهادهای متولی حوزه فناوری مشخص هستند و موازی کاری در حوزه فناوری سرانجام خوبی نخواهد داشت. دکتر هاشمی ادامه داد: خلاقیت های دیده شده در شرکت های پارکی استان نشان می دهد که همه ایده ها و یا ایده پردازان الزاما از دانشگاه نیامده اند و بسیاری از جوانان موفق خارج از دانشگاهها به توفیق رسیده اند. وی در پایان آمادگی پارک علم و فناوری استان را در جهت رشد کسب و کارهای استارت آپی به عنوان مرکز توسعه و رشد کسب و کارهای نوپا و استارت آپی اعلام کرد.