دومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. از نکات قابل توجه در این نشست ، استفاده از ویدئو کنفرانس جهت تبادل نظر و گفتگوی حاضران بود.

بر پایه این گزارش ، بخشی از حاضران در محل پارک کهگیلویه و بویراحمد و بخش دیگر در محل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در این جلسه حضور یافتند.