یکی از جنبه های همکاری های مشترک پارک علم و فناوری با سایر نهادها، کمک به گسترش فضای کسب و کار از طریق حمایت فناوران و نوآوران است.بنیاد برکت چند سالی است که با توجه به توانمندی اقشار محروم و بویژه روستائیان فعالیت های مطلوبی در زمینه ایجاد کسب و کار انجام داده است.رئیس پارک علم و فناوری استان در نشست مدیران این بنیاد در استان گفت : بهره مندی از توان فناوران در ایجاد اشتغال های پایدار و مولد میتواند راهگشای بسیاری ازمسائل و مشکلات اشتغال در کشور باشد.

دکتر هاشمی با اشاره به حضور فناوران با انگیزه در پارک استان گفت : تعامل پارک علم و فناوری و بنیاد برکت میتواند تسهیل گران فناور را در حوزه اشتغال ایجاد کند.

وی اظهار داشت : در شرایط اقتصادی امروز استفاده از نیروی جوان ، خلاق و نوآور حلال بخش بزرگی از مشکلات خواهد بود

مسئول طرح اجتماعی اشتغال زایی بنیاد برکت نیز ظرفیت این بنیاد را در ایجاد اشتغال بالا دانست و گفت: با چند پارک علم و فناوری  در زمینه ها و تخصص های مشترک ، فعالیت  خود را آغاز کرده ایم.

جامعه هدف بنیاد برکت

نیازی، جامعه هدف این بنیاد را اغلب روستاییان دانست و اذعان کرد : آماده همکاری با فناوران و شرکت هایی که زمینه های کاری مشترک دارند هستیم.

در پایان این نشست چند تن از فناوران حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و توانمندی های خود پرداختند.