بوی غم می آید از شهر رسول

بوی اشک حیدر و آه بتول

آسمانی ها همه دل بی شکیب

بر لب شیر خدا امن یجیب

 رحلت پیامبر اکرم تسلیت باد 

28 صفر مصادف با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام؛ حضرت محمد مصطفی (ص) و 30 صفر مصادف با شهادت غریبانه امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد.