استان کهگیلویه و بویراحمد 25درصد از منابع نفتی ایران را داراست.

اهمیت و ارزش این منابع بر هیچکسی پوشیده نیست.

استفاده از فناوری های نو در بهره برداری از این منابع از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد به منظور ایجاد فضای رقابتی در ارائه ایده های نو و متناسب با مزیت های نسبی استان، اولین استارتاپ ویکند نفت و گاز استان در هتل پاسارگاد گچساران برگزار شد.

دکتر هاشمی رئیس پارک علم و فناوری استان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: همیشه اولین ها مهم هستند و اولین استارتاپ و یکند استان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: اهمیت این رویداد از آنجاست که بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در چنین رویدادی شده است.

و این مسئله نشان میدهد در حد قابل قبولی نوآوری و کسب و کارهای فناورانه فرهنگ سازی شده است که بخش خصوصی انگیزه کافی را پیدا کرده است.

دکتر هاشمی افزود: امیدوارم برخی از مشکلات حوزه صنعت نفت و گاز را بتوان در چنین رویدادهایی حل کرد.

رئیس پارک علم و فناوری در پایان سخنان خویش تاکید کرد: این سازمان موظف است از ایده های برتر حمایت های مالی و آموزشی نماید.

دبیر نخستین رویداد شتاب نفت و گاز گچساران نیز در این خصوص گفت: این رویداد از 22 لغایت 24 آبان ماه به مدت 3 روز در محل هتل پاسارگاد گچساران و باهمت دانشگاه علمی و کاربردی استان، پارک علم و فناوری و شرکت نفت و گاز گچساران برگزار شد.

دکتر صالحی ویسی اظهار داشت: 120 نفر در این رویداد شرکت کردند که 80 ایده به دبیرخانه این رویداد واصل شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این رویداد در کارگاههایی نظیر ارائه آسانسوری، تیم سازی و انتخاب ایده برتر شرکت نمودند.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب طرح های بوم کسب و کار تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران در این رویداد برای حمایت از ایده های جذاب و قابل سرمایه گذاری از نکات قابل اهمیت این رویداد است.برپایه این گزارش ، داوران پس از ارزیابی طرح های ارائه شده ، 3 ایده برتر را شایسته دریافت جایزه دانستند.