معاون پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نخستین رویداد ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده(شتاب) محیط زیست ، انرژی های نو و تجدید پذیر در شهر گچساران خبر داد.

دکتر علی طیبی گفت: در این رویداد که با مشارکت پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی گچساران برگزار شد، تیم های شرکت کننده علاوه بر رقابت، با حضور در کارگاه های مختلف، تیم سازی،نحوه ارایه بوم کسب و کار و نحوه ارایه ایده را آموزش دیدند.

وی ادامه داد: برای برگزاری یک رویداد شتاب، پس ازجمع آوری و شناسایی ایده ها، برگزیدگان معرفی می شوند و ایده های برگزیده با شرکت در کارگاه های مرتبط آموزش می بینند  و سپس با معرفی و حضور در واحدهای فناور و پارک های علم و فناوری به صورت تخصصی تر توانمندسازی می شوند.

به گفته طیبی شرکت های برگزیده این فرصت را دارند که در فضایی دوستانه ایده های خود را مطرح کنند و مورد قضاوت  قرار بگیرند و از تمامی نقاط فنی ، تجاری و بازار اطلاع پیدا کنند.

این ششمین رویداد فناورانه ای است که پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی استان برگزار کرده است.

در حال حاضر 31 شرکت فناور در استان شناسایی و تحت حمایت پارک علم و فناوری قرار گرفته است.

پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد در یکی دو سالی که به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده توانسته با برگزاری رویدادهای ایده شو، استارتآپ ویکند و شتاب هم در فرهنگسازی این رویدادها فناورانه در جامعه گام مهمی بردارد و از سویی صاحبان ایده نیز برای معرفی خود را ترغیب و تشویق کند.

همچنین پارک علم و فناوری در دو سال گذشته شرکت های مستقر را برای حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی حمایت کرده است و نتیجه این حمایت ها نیز عقد بیش از 70 میلیارد ریال قرارداد ساخت و تولید در نمایشگاه ها و بیش از 40 میلیارد ریال در خارج از فضای نمایشگاهی است.