مرحله نخست کارگاه آموزشی آشنایی با فضای کسب و کار با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

مطابق برنامه ریزی های انجام شده، دوره های آموزشی ارتقای توانمندیهای کار آفرینانه دانشجویان با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف قرار بود در دو مرحله انجام شود که دوره اول آن در روزهای پایانی بهمن ماه انجام شد.
پس از شیوع بیماری کرونا در کشور و انجام اقدامات پیشگیرانه برگزاری مرحله دوم این طرح به سال ۹۹ موکول شد.

در این دوره آموزشی 50 ساعته که به طرح توانا موسوم است، مباحثی همچون ایجاد انگیزه برای کار آفرینی، مدل کسب و کار، نوشتن طرح کسب و کار، روش های بازاریابی و اصول و فنون مذاکره به شرکت کنندگان ارایه می شود.
این دوره آموزشی با توجه به تجربه مرکز کار آفرینی شریف و متناسب با مهمترین نیازهای دانشجویان طراحی شده است و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود.
شرکت کنندگان در مرحله اول می توانند برای اطلاع از زمان برگزاری مرحله دوم، از شانزدهم فروردین ماه به وب سایت پارک علم و فناوری استان به آدرس www.kbstp.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 07431331110 تماس بگیرند.