استارتاپ ویکند هوشمندسازی صنایع با اولویت کشاورزی هوشمند ،شهر و مسکن هوشمند نیمه دوم خرداد ماه در یاسوج برگزار می شود .
 آکادمی تدبیر با همکاری کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری کارآفرینی منطقه ۵   این رویداد را برگزار می کند .
برگزیدگان این رویداد و تیم‌های برتر در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر می شوند. ضمن اینکه تیم اول از سرمایه گذاری به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ،تیم دوم ۳۰۰ میلیون ریال و تیم سوم ۲۰۰ میلیون ریال بهره مند می شوند.

استارتاپ ویکند هوشمندسازی صنایع نیمه دوم خرداد ماه در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج برگزار می شود. 

این دومین استارتاپ ویکندی است که با مشارکت پارک علم و فناوری  کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است.