در آیینی که با حضور فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده تیپ مستقل ۴۸ فتح، معاونان سیاسی و امنیتی و عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد از اقدامات شرکت ها و افرادی که در مبارزه با شیوع ویروس  کرونا مشارکت و تاثیر داشتند، تجلیل کرد.

در این آیین از پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد و برخی شرکت های مستقر در پارک نیز تقدیر شد.

پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد در مبارزه با شیوع ویروس کرونا از زمستان سال ۹۸ تاکنون مشارکت گسترده ای داشته است.