بیست و چهارمین جلسه کمیته های تخصصی شورای پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

معاون پارک علم و فناوری استان در این خصوص گفت: این نشست با موضوع بافت و بهداشت مواد غذایی برگزار شد.

وی افزود: صلاحیت یکی از شرکت های متقاضی استقرار در پارک مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر علی طیبی اظهار داشت: در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، دکتر عریان، استاد تمام بافت شناسی دانشگاه شیراز و رئیس دانشگاه یاسوج، دکتر رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، دکتر کریم پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان و دکتر هوشنگ فرجی، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان داور حضور داشتند.