ششمین نشست مدیران و کارشناسان امور موسسات پارکهای علم وفناوری کشور به صورت وبینار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری استان این نشست به میزبانی پارک استان و با حضور بیست پارک علم وفناوری برگزار شد.

بر پایه این گزارش  در این نشست، نحوه ارزیابی عملکرد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد، بررسی چگونگی فرایند پذیرش شرکت ها و همچنین انتقال تجارب صورت گرفت.