نشست مجازی فناوران استان برگزار شد و موضوعات مختلفی در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست رویداد "هم‌سرمایه گذاری" معرفی و ساز و کارها و فرآیندهای اجرایی آن تشریح شد.


همچنین با فناوران استان هماهنگی های لازم برای ثبت فناوری های خود در سامانه ارزیابی فناوری ایران انجام شد.


این اقدام با هدف حضور در نمایشگاه فن‌بازار صورت می گیرد.


در بخش دیگری از این نشست، فناوران، برای استفاده از تسهیلات تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راهنمایی شدند.
در پایان این نشست مجازی نیز علاوه بر پاسخ به سوالات، برخی پیشنهادات فناوران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.