پس از پیگیری و تلاش فراوان ، بالاخره مجوز تاسیس «صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان»  با سرمایه گذاری 2 شرکت فناور و دانش بنیان زیر مجموعه پارک علم و فناوری استان صادر شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان درباره اهداف صندوق می گوید: سرمایه گذاری خطر پذیر در شرکت ها و طرح های پژوهشی فناورانه و نوآورانه ،مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه راهبری و توانمند سازی مراکز نوآوری و شتابدهی  شرکت های پژوهشی فناوری و دانش بنیان  بخشی از اهداف و وظایف این صندوق است.

 سید شمس الدین هاشمی می افزاید: مطابق اساسنامه صدور انواع ضمانتنامه  برای اجرای طرح های پژوهشی فناوری و نوآورانه، تجاری سازی نتایج پژوهش ها فروش محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه بخشی از وظایف 12 گانه صندوق است.

وی یادآوری می کند:سقف تسهیلات پارک علم و فناوری به  شرکت های فناور و نواور محدود بود اما صندوق پژوهش و نوآوری این محدودیت را ندارد.

هاشمی می گوید: اعتبار 3 میلیارد تومانی معاونت علم و فناوری رئیس جمهور برای حمایت از فناوران، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اختصاص داد به صندوق استان فارس منتقل شد که بخشی از آن برگشت خورد در صورتی که اگر این اعتبار به استان آمده بود در صندوق پس انداز می شد.

هاشمی گفت: در حال حاضر مجوز صندوق با سرمایه اولیه 3 میلیارد تومان صادر، مدل کسب و کار و کاربرگ های آن  تنظیم و تکمیل شده است.

وی افزود: شرکت صنعت آوران دنا 32 درصد، شرکت گسترش کاربرد فناوری 18 درصد ، پارک علم و فناوری 29 درصد، دانشگاه یاسوج 5 درصد و دانشگاه علوم پزشکی 15 درصد سهام این صندوق نو تاسیس را دارند.

هاشمی ادامه می دهد: ساز و کارهایی که در اساسنامه پیش بینی شده برای جلوگیری از تغییرات  احتمالی در اساسنامه و پیشگیری از دور شدن صندوق ها از رسالت اصلی است.

دکتر هاشمی بر این باور است اگر همه اصول در ایجاد صندوق رعایت شود صندوق می تواند هم به رشد فناوران و پژوهشگران کمک کند و هم برای سرمایه گذاران سود دهی داشته باشد.

ایجاد صندوق فناوری و نوآوری در سه سالی که از تاسیس  پارک علم و فناوری می گذرد همواره به عنوان یکی از نیازهای استان مطرح بود  اماتلاش مسئولان دولتی برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صندوق بی نتیجه می ماند.

در اساسنامه اولیه ایجاد این صندوق ها تاکید شده است که حداکثر 49 درصد از سهام این صندوق ها در اختیار دولت و حداقل 51 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی باشد و هر کدام از شرکت های خصوصی حداکثر می تواند 34 درصد سهم داشته باشد. بر همین اساس مهمترین مساله استان در راه اندازی صندوق بی میلی  بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صندوق بود.

هدف از راه اندازی صندوق حمایت از ایده، طرح، پژوهش و به طورکلی خدمات و محصولات فناورانه است که تمامی این حوزه ها از نگاه بخش خصوصی پر ریسک محسوب می شود. از سویی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت و بخش خصوصی توانمندی ندارد و همین هم باعث شد  دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه دانش و فناوری بی نتیجه بماند.

با این حال اعلام تمایل چهار شرکت فعال در حوزه فناوری و نوآوری  و در نهایت تایید 2 شرکت گسترش کاربرد فناوری و صنعت آوران دنا زمینه ایجاد  صندوق پژوهش و نوآوری را فراهم کرد.