گروه عمران دانشگاه یاسوج  با بررسی جنبه های لرزه شناسی زمین لرزه سی سخت علاوه بر بیان ویژگی های منحصر به فرد این زمین لرزه ، پیشنهاد و راهکارهایی برای انجام هرچه بهتر فرآیند بازسازی سازه های جدید ارایه کرده است .

به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه زمین لرزه ۵.۶ ریشتری شهر سی سخت خسارت زیادی به بناها و ساختمان ها وارد کرد،  و و همچنین نیاز دستگاه های درگیر با فرایند بازسازی به مطالعات کارشناسی ، گروه عمران دانشگاه یاسوج گزارشی تخصصی ارایه کرده که بر اساس آن تاکید شده است:بیشینه شتاب، بیشینه شتاب مولفه قائم ،بیشینه شتاب مولفه افقی، جهت داری و زمان موثر عوامل قابل توجه و گاه منحصر به فرد این زمینه لرزه بودند .

در این گزارش این مطالعه که که توسط سید نصراله افتخاری، هادی صیادپور و سید شمس الدین هاشمی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج انجام شده آمده است: برخلاف آسیبهای جانی کم، این زمین لرزه خسارات مالی فراوانی خصوصا در در محدوده شهر سی سخت به جا گذاشته است که  این شرایط حکایت از وقوع یک زلزله با خصوصیات منحصر به فرد داشت

در بخشی از این گزارش آمده است: عمق رخداد زلزله از پارامترهای بسیار مهمی است که بر میزان آسیب زایی زمین لرزه روی سطح زمین تاثیر بسزایی می‌گذارد. هرچه عمق رخداد کمتر باشد، اثرات مخرب زمین لرزه روی سطح زمین بیشتر مشاهده می‌شوداغلب زمین لرزه های به وقوع پیوسته در این ناحیه( سی سخت) دارای عمقی کمتر از ۱۳ کیلومتر هستند.

سابقه لرزه خیزی شهر سی سخت از دیگر مواردی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. که بر این اساس عنوان شده است :در یک بازه زمانی کمتر از ۶۰ سال، زلزله های متعدد با بزرگای بیشتر از ۵ ، نشان دهنده لرزه خیزی بسیار بالای منطقه است.

بنا بر این گزارش آنچه زمین لرزه سی سخت را متمایز و خسارت بار کرده است ، بیشینه شتاب ثبت شده بسیار بالا برای این زمین لرزه است. ضمن آنکه بیشینه شتاب افقی ثبت شده برای این زمین لرزه در محدوده شهر سیسخت به ۰.۴۶ برابر شتاب ثقل و بیشتر از حد مورد انتظار بوده است.

نکته دوم در این زلزله بیشینه شتاب مولفه قائم زمین لرزه تقریبا نزدیک به شتاب مولفه افقی و برابر ۰.۴۱۳  برابر شتاب ثقل زمین بوده است. این اثر را می‌شد به وضوح در آسیب های وارده به سازه‌ها مشاهده کرد. به عنوان مثال یک سازه مصالح بنایی فاقد کلاف در این زمین لرزه به ثبت رسیده است نشان می‌دهد که دیوار ساختمان، پس از زمین لرزه بر روی ریشه های فرش قرار گرفته است، به گونه ای که برای جابجایی فرش نیاز به بریدن ریشه های فرش بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است برخی شواهد اولیه در رخداد زمین لرزه سی سخت حاکی از وقوع پدیده جهت داری بود. به خصوص اینکه آسیب های وارده به ساختمان در یک جهت بیشتر از جهت دیگر بوده است. شکل ۱۳

در هنگام وقوع پدیده جهت داری، همواره مولفه عمود بر گسل دارای یک پالس با دامنه قابل توجه است. وجود این پالس باعث می‌شود که حجم زیادی از انرژی زمین لرزه در مدت زمان کوتاهی تخلیه شود و بنابراین خسارت وارده به سازه ها قابل توجه باشد. که پدیده جهت داری در زمین لرزه های گذشته بسیار نادر بوده است.

از دیگر نکات مطرح شده درباره این زمین لرزه مدت زمان موثر (مدت زمان محدوده بین ۵ تا ۹۵ درصد شدت آریاس) است که برابر با ۲.۹۸ ثانیه بوده است.

این گزارش پیشنهاد و توصیه کرده است  در طراحی سازه های جدید، این شهر به عنوان " پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد" در نظر گرفته شود.

در پایان نیز با تاکید بر ضرورت انجام مطالعات پهنه بندی خطر زمین لرزه در کل پهنه استان کهگیلویه و بویراحمد یادآوری شده است:خصوصیات زلزله به وقوع پیوسته اخیر نشان داد که این شهر از منظر موقعیت قرارگیری نسبت به گسل، دارای موقعیت ویژه ای است و بنابراین امکان وقوع اثرات مخرب زمین لرزه مانند اثرات  جهت داری ، تغییر مکان ماندگار، اثرات فرادیواره و فرودیواره و اثر مولفه قائم در این محدوده وجود دارد. بنابراین  تحریک زمین لرزه در یک زلزله مهم آینده می‌تواند دارای شدت قابل توجهی باشد.