این مستند شامل تاریخچه ای مختصر از تاسیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد به همراه مصاحبه با برخی واحدهای فناور مستقر می باشد.مستند پارک علم و فناوری (359.51 مگابایت)