نهمین جلسه شورای علمی فناوری پارک استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع بررسی نرخ اجاره بهای مکانهای فیزیکی پارک در سال 1400، هزینه خدمات مالکیت معنوی و داوری درخواست ثبت اختراع و با حضور تمامی اعضا در ساختمان مرکزی پارک برگزار شد.
همچنین در این جلسه پیرامون برخی مشکلات واحدهای فناور و اعطای تسهیلات به واحدهای فناور متقاضی بحث و تبادل نظر شد و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.