امروز سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان، میزبان نشست مجازی فناوران با هیأت‌رئیسه پارک بود . در این نشست که مدیران مراکز رشد نیز به‌صورت مجازی حضور داشتند، در خصوص مشکلات و نیازمندی‌های فناوران و مراکز رشد نیز بحث و تبادل نظرشد.دکتر سید شمس‌الدین هاشمی، رییس پارک علم و فناوری استان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود پارک و رشد همه‌جانبه پارک در این چند سال اخیر، حضور مؤثر فناوران را عامل اصلی حیات پارک‌ها و مراکز رشد دانست. در این نشست که مسئول راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان نیز حضور داشت، نحوه تعامل فناوران با صندوق پژوهش و استفاده از تسهیلات این صندوق مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. فناوران در پایان به بیان مشکلات ونظرات خود پرداختند.