رئیس پارک علم و فناوری استان ضمن حضور در دفتر سرپرست جدید دانشگاه یاسوج با وی دیدار و گفتگو نمود. دکتر هاشمی، ضمن تبریک انتخاب دکتر بهادر کرمی به‌عنوان سرپرست دانشگاه یاسوج، به تشریح عملکرد و دستاوردهای پارک علم و فناوری در ۳ سال گذشته پرداخت. رئیس پارک علم و فناوری استان تعامل با دانشگاه مادر را عاملی مهم در پیشبرد و اهداف پارک‌ها دانست و افزود: بدون تعامل با دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی و انجمن‌های علمی نمی‌توانیم به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده‌ی خود برسیم. دکتر هاشمی همچنین خواستار همکاری‌های مشترک در حوزه مراکز رشد سرپرست جدید دانشگاه یاسوج نیز با تقدیر از دستاوردها و توسعه پارک علم و فناوری در خصوص همکاری‌های مشترک اعلام آمادگی کرد.