به‌گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری استان، جلسه ارزیابی و انتخاب فناور برتر ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان برگزار شد. در این نشست  که با حضور نمایندگانی از دانشگاه یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد نخبگان و پارک علم وفناوری برگزار شد، در مورد طرح‌های ارائه‌شده بحث و تبادل نظر شد. بر پایه این گزارش، فناوری، نوآوری، وضعیت بازار، استانداردها و تأثیرات اجرایی طرح‌ها ازجمله مسائل مهم و امتیازآور طرح‌ها بود. در پایان و براساس امتیازات کسب‌شده فناوران برتر انتخاب و اسامی ایشان در روزهای آتی اعلام خواهد شد.