طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر محسن فرزین به عنوان رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.دکتر فرزین، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج می باشد.
پیش از این دکتر سید شمس الدین هاشمی عهده دار ریاست پارک علم و فناوری استان بود.