کارگاه آموزشی مناقصات دولتی و غیردولتی در پارک علم و فناوری استان با حضور واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، در این نشست دکتر سید نواب دانشی معاون سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد به تشریح و تعریف تعابیری از جمله معاملات، معاملات دولتی و غیردولتی، انواع معاملات، نصاب معاملات دولتی، تعریف مزایده ها پرداخت و در انتهای این نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.