توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری بدون در نظر گرفتن فعالیت های خلاق و فرهنگی کاری دشوار و بیهوده است. از این رو بسیاری از پارک های علم و فناوری و دانشگاهها در دنیا،اولویت خاصی به مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر علوم داده اند.از همین رو پارک علم و فناوری استان در اقدامی نو و مهم تفاهم نامه همکاری با حوزه هنری استان منعقد کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان به منظور همکاری و هم افزایی در جهت توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری و همچنین ترویج فعالیت های خلاق و فرهنگی تفاهم نامه همکاری مشترک با حوزه هنری استان منعقد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان در این خصوص گفت: تقویت شرکت های خلاق و واحدهای فناور فعال در حوزه های فرهنگی و حمایت از تولیدات فرهنگی اینگونه شرکت ها و واحدها از موارد مورد اشاره در این تفاهم نامه است.

دکتر محسن فرزین برگزاری نمایشگاهها و رویداد های استارتاپی تخصصی را از موارد دیگر این تفاهم نامه دانست.

وی همچنین به فعال شدن کارگروه تخصصی "صنایع خلاق،فرهنگ و هنر " اشاره کرد و افزود:امیدوارم بتوانیم خانه خلاق نوآوری فرهنگ و هنر بومی استان را راه اندازی کنیم.

بر پایه این گزارش دو شرکت خلاق و چند واحد فناور فرهنگی هنری در پارک علم و فناوری در حال فعالیت هستند.